Публикации

Cell and Tissue Research 2020
Asya Davidian, Кошель Е.И., Alexander Dyomin, Svetlana Galkina, Alsu Saifitdinova, Elena Gaginskaya Подробнее
Infection, Genetics and Evolution 2020
Irina Lazareva, Vladimir Ageevets, Julia Sopova, Marina Lebedeva, Старкова П.С., Daria Likholetova, Maria Lebedeva, Vladimir Gostev, Vladimir Moiseenko, Vitaliy Egorenkov, Arina Navatskaya, Galina Mitroshina, Elena Myasnikova, Irina Tsvetkova, Yuri Lobzin, Sergey Sidorenko Подробнее
Life 2020
Рубель М.С., Fedotov S.A., Grizel A.V., Sopova J.V., Malikova O.A., Chernoff Y.O., Rubel A.A. Подробнее
International Journal of Molecular Sciences 2020
Andrey Sosorev, Dmitry Dominskiy,, Roman Efremov Подробнее
Catalysts 2020
Mikhail F. Butman, Andrey A. Gushchin, Nikolay L. Ovchinnikov, Grigoriy I. Gusev, Nikolay V. Zinenko, Карамышева С.П., Karl W. Krämer Подробнее
Nanomaterials 2020
Semen Vasilev, Водяшкин А.А., Daria Vasileva, Pavel Zelenovskiy, Dmitry Chezganov, Vladimir Yuzhakov, Vladimir Shur, Emmet O’Reilly, Виноградов А.В. Подробнее