Публикации

Inorg. Chem. 2020
Anzhelika A. Eremina, Mikhail A. Kinzhalov, Evgenе A. Katlenok, Andrey S. Smirnov, Елена Андрусенко, Пидько Е.А., Vitalii V. Suslonov, Konstantin V. Luzyanin Подробнее