Публикации

Microfluidics and Nanofluidics volume 2021
Denis Lebedev, Grigory Malyshev, Ilya Ryzhkov, Alexey Mozharov, Konstantin Shugurov, Vladislav Sharov, Maxim Panov, Ilya Tumkin, Polina Afonicheva, Anatoly Evstrapov, Anton Bukatin, Ivan Mukhin Подробнее
Advanced Functional Materials 2021
Albert Gevorkian, Sofia M. Morozova, Sina Kheiri, Nancy Khuu, Heyu Chen, Edmond Young, Ning Yan, Кумачева Е.Э. Подробнее
Konstantin Y Kulichikhin, Sergei A Fedotov , Рубель М.С., Natalia M Zalutskaya, Anastasia E Zobnina, Oksana A Malikova, Nikolay G Neznanov, Yury O Chernoff , Aleksandr A Rubel Подробнее
The Journal of Physical Chemistry Letters 2021
Фальчевская А.С., Никита Кулаченков, Семен Бачинин, Валентин Миличко, Виноградов В.В. Подробнее
Frontiers in Plant Science 2021
Yaroslav V. Solovev, Anna A. Igolkina, Куляев П. О., Anton S. Sulima, Vladimir A. Zhukov, Yuri B. Porozov, Пидько Е.А., Evgeny E. Andronov Подробнее
Journal of Physics: Conference Series 2020
M.K. Rabchinskii, Савельев С.Д., Рыжков С.А., E.K. Nepomnyashchaya, S.I. Pavlov, M.V. Baidakova, P.N. Brunkov Подробнее
2D Materials 2020
Maxim K. Rabchinskii, Рыжков С.А., Maksim V. Gudkov, Marina V. Baidakova, Савельев С.Д., Sergei I. Pavlov, Vladimir V. Shnitov, Demid A. Kirilenko, Dina Yu. Stolyarova, Sergey V. Pavlov, Vitaliy A. Kislenko, Sergey A. Kislenko, Anna Makarova, Valery P. Melnikov, Pavel N. Brunkov Подробнее
Journal of Physics: Conference Series 2020
Рыжков С.А., M.K. Rabchinskii, V.V. Shnitov, M.V. Baidakova, S.I. Pavlov, D.A. Kirilenko, P.N. Brunkov Подробнее