Sofia Karamisheva

    Catalysts 2020
    Mikhail F. Butman,  Andrey A. Gushchin, Nikolay L. Ovchinnikov, Grigoriy I. Gusev, Nikolay V. Zinenko, Karamisheva S.P., Karl W. Krämer Подробнее