Sofia Ochkalova

  Genes 2022
  Ochkalova S.,  Korchagin V., Vergun A., Urin A., Zilov D.S., Ryakhovsky S.S., Girnyk A., Martirosyan I., Zhernakova D.V., Arakelyan M., Danielyan F., Kliver S., Brukhin V., Komissarov A.S., Ryskov A. Подробнее
  iScience 2022
  Tolstoganov I., Kamenev Y., Ochkalova S., Korobeynikov A. Подробнее
  Data in Brief 2021
  Ryakhovsky S.S.Dikaya V., Vitaly I.Korchagin, Andrey A.Vergun, Lavrentii G.Danilov, Ochkalova S., Anastasiya E.Girnyk, Daria V.Zhernakova, Marine S.Arakelyan, Brukhin V.B., Komissarov A.S., Alexey P.Ryskov Подробнее