Genes 2022
  Ochkalova S.,  Korchagin V., Vergun A., Urin A., Zilov D.S., Ryakhovsky S.S., Girnyk A., Martirosyan I., Zhernakova D.V., Arakelyan M., Danielyan F., Kliver S., Brukhin V., Komissarov A.S., Ryskov A. Подробнее
  BMC Research Notes 2022
  Ryakhovsky S.S., Zhernakova D.V., Korchagin V., Vergun A., Girnyk A., Dikaya V., Arakelyan M., Komissarov A.S., Ryskov A. Подробнее
  Nature Communications 2022
  Pankratov V., Yunusbaeva M., Ryakhovsky S.S., Zarodniuk M., Metspalu A., Nelis M., Milani L., Magi R., Esko T., Yunusbayev B. Подробнее
  Data in Brief 2021
  Ryakhovsky S.S.Dikaya V., Vitaly I.Korchagin, Andrey A.Vergun, Lavrentii G.Danilov, Ochkalova S., Anastasiya E.Girnyk, Daria V.Zhernakova, Marine S.Arakelyan, Brukhin V.B., Komissarov A.S., Alexey P.Ryskov Подробнее