Anastasiya Navrotskaya

Journal of Sol-Gel Science and Technology 2019
Navrotskaya A.G.Krivoshapkina E.F., Perovskiy I.A., Bauman Y.I., Mishakov I.V., Vedyagin A.A., Isaenko S.I., Krivoshapkin P.V. Подробнее
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2018
Martakov I.S., Torlopov M.A., Krivoshapkina E.F., Kalikina P.A., Navrotskaya A.G., Koshel E.I., Galkina A.N., Demin V.A., Krivoshapkin P.V. Подробнее