Pavel Krivoshapkin

+7 (999) 2435393
Carbohydrate Polymers 2019
Krivoshapkin P.V., Ivanets A.I., Torlopov M.A., Mikhaylov V.I., Srivastava V., Sillanpää M., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Koshevaya E.D., Krivoshapkina E.F. Подробнее
Microporous and Mesoporous Materials 2019
Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Belyy V.A., Isaenko S.I., Zhukov M.V., Gerasimov E.Yu., Krivoshapkin P.V. Подробнее
Journal of Sol-Gel Science and Technology 2019
Krivoshapkina E.F.,  Mikhaylov V.I., Perovskiy I.A., Torlopov M.A., Ryabkov Y.I., Krivoshapkin P.V. Подробнее