Papers lab Applied Genomics

Genes 2022
Ochkalova S.,  Korchagin V., Vergun A., Urin A., Zilov D.S., Ryakhovsky S.S., Girnyk A., Martirosyan I., Zhernakova D.V., Arakelyan M., Danielyan F., Kliver S., Brukhin V., Komissarov A.S., Ryskov A. Подробнее
BMC Research Notes 2022
Ryakhovsky S.S., Zhernakova D.V., Korchagin V., Vergun A., Girnyk A., Dikaya V., Arakelyan M., Komissarov A.S., Ryskov A. Подробнее
Gigabyte 2022
Audrey J., Alejandro J., Komissarov A.S., Bogdanova А.А., Nikolaos V., Stephanie O., Kenneth H., Walter W., Tarás K. Подробнее
Cytogenetic and Genome Research 2022
Takki O., Komissarov A.S., Kulak M., Galkina S. Подробнее
iScience 2022
Tolstoganov I., Kamenev Y., Ochkalova S., Korobeynikov A. Подробнее
Nature Communications 2022
Pankratov V., Yunusbaeva M., Ryakhovsky S.S., Zarodniuk M., Metspalu A., Nelis M., Milani L., Magi R., Esko T., Yunusbayev B. Подробнее