Papers

Carbohydrate Polymers 2020
Tracey Ch., Mikhail A.Torlopov, Ilia S.Martakov, Vdovichenko E.A., Mikhail Zhukov, Krivoshapkin P.V., Vasily I.Mikhaylov, Krivoshapkina E.F. Подробнее
Inorg. Chem. 2020
Anzhelika A. Eremina, Mikhail A. Kinzhalov, Evgenе A. Katlenok, Andrey S. Smirnov, Elena Andrusenko,, Vitalii V. Suslonov, Konstantin V. Luzyanin Подробнее