Papers

Journal of Sol-Gel Science and Technology 2020
Balanov V.A.Kiseleva A.P., Krivoshapkina E.F., Kashtanov E. А., Gimaev R. R., Zverev V. I., Krivoshapkin P.V. Подробнее
Energy Technology 2019
Kolchanov D.S., Ilya Mitrofanov, Artem Kim, Yury Koshtyal, Aleksander Rumyantsev, Sergeeva E. Yu., Vinogradov A.V., Anatoly Popovich, Maxim Yu. Maximov Подробнее
J. Agric. Food Chem. 2019
Yushkova E.D.Nazarova E.A., Anna Matyuhina, Alina Noskova, Darya Shavronskaya, Vinogradov V.V., Natalia Skvortsova, Krivoshapkina E.F. Подробнее