Papers

J. Chem. Educ. 2020
Anastasia Rychkova, Alexey Korotkikh, Andrey Mironov, Artem Smolin,, Kurushkin M.V. Подробнее
Cell and Tissue Research 2020
Asya Davidian, Koshel E.I., Alexander Dyomin, Svetlana Galkina, Alsu Saifitdinova, Elena Gaginskaya Подробнее
Infection, Genetics and Evolution 2020
Irina Lazareva, Vladimir Ageevets, Julia Sopova, Marina Lebedeva, Starkova P.S., Daria Likholetova, Maria Lebedeva, Vladimir Gostev, Vladimir Moiseenko, Vitaliy Egorenkov, Arina Navatskaya, Galina Mitroshina, Elena Myasnikova, Irina Tsvetkova, Yuri Lobzin, Sergey Sidorenko Подробнее
Life 2020
Rubel M.S., Fedotov S.A., Grizel A.V., Sopova J.V., Malikova O.A., Chernoff Y.O., Rubel A.A. Подробнее
International Journal of Molecular Sciences 2020
Andrey Sosorev, Dmitry Dominskiy,, Roman Efremov Подробнее