Papers

2D Materials 2020
Maxim K. Rabchinskii, Ryzhkov S.A., Maksim V. Gudkov, Marina V. Baidakova, Savelyev S.D., Sergei I. Pavlov, Vladimir V. Shnitov, Demid A. Kirilenko, Dina Yu. Stolyarova, Sergey V. Pavlov, Vitaliy A. Kislenko, Sergey A. Kislenko, Anna Makarova, Valery P. Melnikov, Pavel N. Brunkov Подробнее
Journal of Physics: Conference Series 2020
Ryzhkov S.A., M.K. Rabchinskii, V.V. Shnitov, M.V. Baidakova, S.I. Pavlov, D.A. Kirilenko, P.N. Brunkov Подробнее
Nature Communications 2021
Wenjun Yang, , Robin K. A. van Schendel, Manuela Weber, Christian Müller, Georgy A. Filonenko, Подробнее
Scientific Data 2020
Mikhail Rayko, Komissarov A.S., Jason C. Kwan, Grace Lim-Fong, Adelaide C. Rhodes, Sergey Kliver, Kuchur P.D., Stephen J. O’Brien, Jose V. Lopez Подробнее
RSC Adv. 2020
Maria S. Koroleva, Tracey Ch., Sidunets Y.A., Mikhail A. Torlopov, Vasily I. Mikhaylov, Krivoshapkin P.V., Ilia S. Martakov, Krivoshapkina E.F. Подробнее