Papers

Life 2020
Rubel M.S., Fedotov S.A., Grizel A.V., Sopova J.V., Malikova O.A., Chernoff Y.O., Rubel A.A. Подробнее
International Journal of Molecular Sciences 2020
Andrey Sosorev, Dmitry Dominskiy,, Roman Efremov Подробнее
Journal of Food Science and Technology 2020
Alina Klimova, Monica N. G. Ibrahim, Alisa Salamahina, Savin A.M., Dukhinova M.S., Nadezhda V. Barakova, Krivoshapkina E.F. Подробнее
Catalysts 2020
Mikhail F. Butman,  Andrey A. Gushchin, Nikolay L. Ovchinnikov, Grigoriy I. Gusev, Nikolay V. Zinenko, Karamisheva S.P., Karl W. Krämer Подробнее
Nanomaterials 2020
Semen Vasilev, Vodyashkin A.A., Daria Vasileva, Pavel Zelenovskiy, Dmitry Chezganov, Vladimir Yuzhakov, Vladimir Shur, Emmet O’Reilly, Vinogradov A.V. Подробнее
Surface and Coatings Technology 2020
Iugai Y.A.Steksova Y.P., A.A. Vedyagin, I.V. Mishakov, Y.I. Bauman, V.A. Belyi, D.P. Danilovich, Krivoshapkina E.F., Krivoshapkin P.V. Подробнее