Papers

Journal of the Royal Society Interface, 2019, 16, pp 20180626 (1-10)
Ryzhkov N., Natalya A. Mamchik, Подробнее
Carbohydrate Polymers 2019
Krivoshapkin P.V., Ivanets A.I., Torlopov M.A., Mikhaylov V.I., Srivastava V., Sillanpää M., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Koshevaya E.D., Krivoshapkina E.F. Подробнее
Microporous and Mesoporous Materials 2019
Mikhaylov V.I., Krivoshapkina E.F., Belyy V.A., Isaenko S.I., Zhukov M.V., Gerasimov E.Yu., Krivoshapkin P.V. Подробнее
Journal of Sol-Gel Science and Technology 2019
Krivoshapkina E.F.,  Mikhaylov V.I., Perovskiy I.A., Torlopov M.A., Ryabkov Y.I., Krivoshapkin P.V. Подробнее
European Polymer Journal 2019
Torlopov M.A., Martakov I.S., Mikhaylov V.I., Legki P.V., Golubev Y.A., Krivoshapkina E.F., Chantal Tracey, Sitnikov P.A., Udoratina E.V. Подробнее