Papers

Data in Brief 2021
Ryakhovsky S.S.Dikaya V., Vitaly I.Korchagin, Andrey A.Vergun, Lavrentii G.Danilov, Ochkalova S., Anastasiya E.Girnyk, Daria V.Zhernakova, Marine S.Arakelyan, Brukhin V.B., Komissarov A.S., Alexey P.Ryskov Подробнее
International Journal of Molecular Science
Tsyimbal S.A., Anna Moiseeva , Agadzhanian N.А., Svetlana Efimova, Alina Markova , Dmitry Guk, Olga Kapustvskaya , Victoria Alpatova , Andrey Zaitsev , Anna Shibaeva, Victor Tatarskiy , Dukhinova M.S., Valentina Ol'shevskaya , Olga Ostroumova , Elena Beloglazkina , Shtil A. A. Подробнее