Papers

Infection, Genetics and Evolution 2020
Irina Lazareva, Vladimir Ageevets, Julia Sopova, Marina Lebedeva, Starkova P.S., Daria Likholetova, Maria Lebedeva, Vladimir Gostev, Vladimir Moiseenko, Vitaliy Egorenkov, Arina Navatskaya, Galina Mitroshina, Elena Myasnikova, Irina Tsvetkova, Yuri Lobzin, Sergey Sidorenko Подробнее
Life 2020
Rubel M.S., Fedotov S.A., Grizel A.V., Sopova J.V., Malikova O.A., Chernoff Y.O., Rubel A.A. Подробнее
Journal of Food Science and Technology 2020
Alina Klimova, Monica N. G. Ibrahim, Alisa Salamahina, Savin A.M., Dukhinova M.S., Nadezhda V. Barakova, Krivoshapkina E.F. Подробнее
Catalysts 2020
Mikhail F. Butman,  Andrey A. Gushchin, Nikolay L. Ovchinnikov, Grigoriy I. Gusev, Nikolay V. Zinenko, Karamisheva S.P., Karl W. Krämer Подробнее
Nanomaterials 2020
Semen Vasilev, Vodyashkin A.A., Daria Vasileva, Pavel Zelenovskiy, Dmitry Chezganov, Vladimir Yuzhakov, Vladimir Shur, Emmet O’Reilly, Vinogradov A.V. Подробнее