Papers

Carbohydrate Polymers 2020
Chantal T.Tracey, Mikhail A.Torlopov, Ilia S.Martakov, Vdovichenko E.A., Mikhail Zhukov, Krivoshapkin P.V., Vasily I.Mikhaylov, Krivoshapkina E.F. Подробнее
International Journal of Biological Macromolecules 2020
Natalya S. Velichko, Maxim S. Kokoulin, Elena N. Sigida, Chesnokova P., Komissarov A., Evgeny A. Kovtunov, Yulia P. Fedonenko Подробнее
Inorg. Chem. 2020
Anzhelika A. Eremina, Mikhail A. Kinzhalov, Evgenе A. Katlenok, Andrey S. Smirnov, Elena Andrusenko, Pidko E.A., Vitalii V. Suslonov, Konstantin V. Luzyanin Подробнее