Papers

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2018
Ivanets A.I., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Radkevich A.V., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Sillanpää M. Подробнее
Composites Communications 2018
Krasnikova I.V.,  Mishakov I.V., Vedyagin A.A., Krivoshapkin P.V., Korneev D.V. Подробнее
Nanoscale 2018
Bakshi S.F., Guz N., Zakharchenko A., Deng H., Tumanov A.V., Woodworth C.D., Minko S.,, Katz E. Подробнее
ACS Catal. 2018
Roderigh Y. Rohling, Evgeny Uslamin, Bart Zijlstra, Ionut C. Tranca, Ivo A. W. Filot, Emiel J. M. Hensen, Подробнее
Angew. Chem. Int. 2017
Nikolay Kosinov, Alexandra S. G. Wijpkema, Evgeny Uslamin, Roderigh Rohling, Ferdy J. A. G. Coumans, Brahim Mezari, Alexander Parastaev, Artem S. Poryvaev, Matvey V. Fedin,, Emiel J. M. Hensen Подробнее
Carbohydrate Polymers 2017
Raik S.V., Poshina D.N., Lyalina T.A., Polyakov D.S., Vasilyev V.B., Kritchenkov A.S., Skorik Y.A. Подробнее
Laser and Photonics Reviews 2017
Milichko V. A. , Zuev D. A., Baranov D. G., Zograg G. P., Volodina K., Krasilin A. A., Mukhin I. S., Dmitriev P. A., Vinogradov V.V., Makarov S. V., Belov P. A. Подробнее