ACS Appl. Mater. Interfaces 2018
Safaryan S., , Kipyl S., Romanyuk K., Bdikin I., Vasilev S., Zelenovskiy P., Shur V. Ya., Uslamin E. A., Pidko E.A., Vinogradov A.V., Kholkin E. L. Подробнее
Journal of Materials Chemistry B 2018
Vinogradov V.V.Drozdov A. S., Mingabudinova L. R. , Shabanova E. M. , Kolchina N. O. , Anastasova E. I., Markova A. A. , Shtil A. A., Milichko V. A. , Starova G. L. , Precker R. L. M. , Vinogradov A.V., Hey-Hawkins E., Pidko E.A. Подробнее
Advanced Functional Materials 2018
, Yakovlev A.V., Grachova E.V., Vinogradov A.V. Подробнее
AIP Conference Proceedings 2017
Zalogina A.S., Mangabudinova L.R., Zuev D.A., Makarov S.V., Vinogradov A.V., Milichko V.A., Belov P.A. Подробнее